Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu Z-1.1, na območju “KAMENŠČAK/ZAPOLUTKE”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključil vsa gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom Z-1.1, na območju “KAMENŠČAK/ZAPOLUTKE”, v Zg. Dupleku, kateri se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 105m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje desetim obstoječim stanovanjskim in poslovnim objektom na naslovih Zg. Duplek 1a, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 7 in objekt brez hišne številke (ID683).

Sočasno je bilo na občinski javni poti št. JP št. 581081-Zg. Duplek (Spomenik – Mini market), v območju izvede gradnje kanalizacijskega omrežja obnovljeno asfaltno cestišče.

Območje gradnje: JP št. 581081-Zg. Duplek (Spomenik - Mini market)
Območje gradnje kanala Z-1.1
Območje gradnje: JP št. 581081-Zg. Duplek (Spomenik - Mini market)