Kamenščak/Zapolutke

Kamenščak/Zapolutke
Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključilo gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov z nazivi Z-3.1, Z-2.2, Z-1.3, Z-1.3.1, Z-1.2
Preberite več