Zadnje objave

“Zaključili smo izgradnjo kanalizacijskega kanala Z-4.1, na območju Kamenščak/Zapolutke”, v Zg. Dupleku

Pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta v Sl. goricah, je skladno s terminskim planom zaključilo gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom Z-4.1, na območju Zapolutke/Kamnščak v Zg. Dupleku, ki se navezuje preko črpališča Č1 na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje naše občine. Tako je bilo na novo zgrajeno 182m fekalnih kanalizacijskih cevovodov, kot tudi 180m vodovodnega cevovoda dimenzije DN 63mm. S tem smo zagotovili možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje štirim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 82e, 82c, 82f, 82b, kot tudi možnost novih priključitev, bodočih pozidav, v okviru stavbnih še nepozidanih zemljišč, tako na javno kanalizacijsko omrežje kot tudi na javno vodovodno omrežje naše občine. V okviru izvedbe je dobil celoten cestni odsek občinske javne poti JP št. 581010, odsek 581011 Zg. Duplek (Dvoršak – Ilijaš), tudi novo asfaltno prevleko.

št. 581010, odsek 581011 Zg. Duplek (Dvoršak - Ilijaš) – zgornji del
Območje gradnje
JP št. 581010, odsek 581011 Zg. Duplek (Dvoršak - Ilijaš) – spodnji del