Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskih kanalih Z-3.1, Z-2.2, Z-1.3, Z-1.3.1, Z-1.2, vse na območju “KAMENŠČAK/ZAPOLUTKE”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključilo gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov z nazivi Z-3.1, Z-2.2, Z-1.3, Z-1.3.1, Z-1.2, vse na območju “KAMENŠČAK/ZAPOLUTKE”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 445m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje osemnajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 81b, 81c, 83a, 83b, 83, 84, 84a, 78b, 78d, 78e, 74b, 76, 76a, 74a, 74c, 74d, 65a, 65b, kot tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru prisotnih stavbnih še nepozidanih zemljišč.

Sočasno je bilo na delih občinskih javnih poti št. JP št. 581021-Zg. Duplek (Berlič – Nerat), JP št. 581041-Zg. Duplek (Horvat – Krejač), JP št. 581051-Zg. Duplek (Vrbnjak – Premzl), JP št. 581071-Zg. Duplek (Črnčič – Mlakar), v območju izvede gradnje kanalizacijskega omrežja obnovljeno asfaltno cestišče. V sklopu projekta je bilo obnovljeni in rekonstruirano tudi javno vodovodno omrežje DN63mm v skupni dolžini 330m. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja podjetje Mariborski vodovod d.o.o., je izven projekta, obnovil tudi vse obstoječe dotrajane hišne vodovodne priključke.

Območje gradnje: JP št. 581021-Zg. Duplek (Berlič – Nerat)
Območje gradnje: JP št. 581051-Zg. Duplek (Vrbnjak – Premzl)
Območje gradnje: JP št. 581071-Zg. Duplek (Črnčič – Mlakar)
Območje gradnje kanalov
Območje gradnje: JP št. 581041-Zg. Duplek (Horvat – Krejač)
Območje gradnje: JP št. 581052-Zg. Duplek (Pivec – Škrbot)
Območje gradnje kanalov