Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskih kanalih Z-3.1 in Z-2.2 na območju “Kamenščak/Zapolutke”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o., zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov Z-3.1 in Z-2.2, na območju “Kamenščak/Zapolutke”, v Zg. Dupleku, ki se preko obstoječega primarnega kanalizacijskega omrežja v Zapolutkah, navezuje na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 249m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje desetim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 78b, 78d, 78e, 81b, 81c, 83, 83a, 83b, 84, 84a. V sklopu operacije je bilo na območju Z-3.1 rekonstruirano/obnovljeno javno vodovodno omrežje DN63mm v dolžini 120m. Sočasno je bilo na območju občinske javne poti št. JP 581020, odsek 581021 Zg. Duplek (Berlič – Nerat) in št. JP 581040, odsek 581041 Zg. Duplek (Horvat – Krejač), v celoti obnovljeno asfaltno vozišče.

Območje gradnje: JP 581020, odsek 581021 Zg. Duplek (Berlič - Nerat)
Območje gradnje kanala Z-3.1;
Območje gradnje: JP 581040, odsek 581041 Zg. Duplek (Horvat - Krejač)
Območje gradnje kanala Z-2.2;