Zadnje objave

Končana so vsa dela na kanalizacijskih kanalih K-3.1, K-3.1.1 in K-2.1.1.1 vse na območju “Žitečka vas II”, v Zg. Dupleku

V sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključil vsa gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov K-3.1, K-3.1.1 in K-2.1.1.1 vse na območju “Žitečka vas II”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 527m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje trinajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 128, 128A, 129, 129a, 129b, 129c, 130, 140, 140a, 131, 131a, 133a, 133e, kot tudi možnost bodočih priključitev v okviru obstoječih stavbnih, še nepozidanih zemljišč. V okviru projekta je bilo na predmetnem območju rekonstruirano-zamenjano javno vodovodno omrežje DN110mm v dolžini 150m. Sočasno je bilo v območju izvedbe del, obnovljeno asfaltno vozišče na naslednjih občinskih javnih poteh št. JP št. 581180, odsek 581181 Zg. Duplek (Ornik – Šabeder); K-3.1, JP št. 581170, odsek 581171 Zg. Duplek (Ornik – Kekec); K-3.1.1 in  JP št. 581150, odsek 581151 Zg. Duplek (Dolenc – Lešnik); K-2.1.1.1.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je občina sočasno na območju K-3.1 dogradila manjkajoče omrežje javne razsvetljave.

Območje gradnje: JP št. 581180, odsek 581181 Zg. Duplek (Ornik - Šabeder); K-3.1
Območje Žitečka II
Območje Žitečka II
Območje gradnje: JP št. 581170, odsek 581171 Zg. Duplek (Ornik – Kekec); K-3.1.1
Območje gradnje: JP št. 581150, odsek 581151 Zg. Duplek (Dolenc - Lešnik); K-2.1.1.1