Zadnje objave

Končana so dela, na delu kanalizacijskega kanala K-1.0 in na kanalu K-1.1, vse na območju “Zabrege”, v Zg. Dupleku

V sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je pogodbeni izvajalec podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj, zaključil gradbena dela na izgradnji dela kanalizacijskega kanala K-1.0  in na kanalu K-1.1, vse na območju “Zabrege”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Z izgradnjo je bila zagotovljena možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje šestnajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 42, 42a, 42b, 38a, 39d, 19a, 19b, 36, 36a, 36b, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, kot tudi možnost bodočih priključitev v okviru obstoječih stavbnih, še nepozidanih zemljišč. Sočasno je bilo v območju gradnje na občinske javne poti št. JP 581420, odsek 581421 Zg. Duplek (Kocbek – Perša) in delu lokalne ceste LC št. 081050, odsek 081051 Zg. Duplek – Križ – Talce, obnovljeno asfaltno vozišče. V sklopu projekta je bilo na območju kanala K-1.1 rekonstruirano/obnovljeno tudi javno vodovodno omrežje DN63mm v dolžini 100m.

Območje gradnje: LC 081050, odsek 081051 Zg. Duplek - Križ - Talce
Območje gradnje kanalov K-1.0 in K-1.1
Območje gradnje: JP 581420, odsek 581421 Zg. Duplek (Kocbek - Perša)