Zadnje objave

Končana so dela, na delu kanalizacijskih kanalih K-4.1, K-4.2, K-4.2.1, K-4.3, K-4.3.1, vse na območju “Žitečka vas IV”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje Pomgrad, d.d., Murska Sobota, zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov z nazivi K-4.1, K-4.2, K-4.2.1, K-4.3, K-4.3.1, vse na območju “Žitečka vas IV”, v Zg. Dupleku, ki se bodo preko kanalizacijskega črpališča z nazivom Č5, navezovali na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno na K-4.1, 480m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in 614m tlačnih fekalnih cevovodov, na K-4.2, 353m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, na K-4.2.1, 110m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, na K-4.3, 629m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in na K-4.3.1, 134m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje kar 45 obstoječim stanovanjskim objektom, na naslovih Zg. Duplek: 145, 143b, 143a, 142f, 142a, 142g, 142c, 141d, 141c, 122a, 122, 145e, 145d, 145c, 145a, 145b, 147, 147a, 147c, 147d, 147e, 146a, 146b, 146c, 146d, 141a, 141b, 141, 142, 143, 143c, 144b, 144, 144a, 148b, 148a, 148c, 148, 144c, 148d, 142b, 142d, 142e, (ID1459), kot tudi možnost bodočih priključitev v okviru obstoječih stavbnih, še nepozidanih zemljišč. Sočasno je bilo na predmetno območje umeščeno tudi eno novo kanalizacijsko črpališče z nazivom Č5, za napajanje le tega in ostalih štirih črpališč na območju Žitečka vas III, je bilo na novo zgrajeno 950m potrebnega NN elektro omrežja. Na kanalu K-4.3, je podjetje Mariborski vodovod, v celoti rekonstruiralo, obstoječe dotrajano javno vodovodno omrežje v dolžini 400m in prevezalo vse hišne priključke. Sočasno je bilo v območju gradnje kanalizacijskega omrežja, delno v celoti obnovljeno asfaltno vozišče na naslednjih občinskih javnih poteh: JP 581221-Zg. Duplek (Vajda – Kotnik), JP 581231-Zg. Duplek (Vajda – Kirali), JP 581241-Zg. Duplek (Kurbus – Damiš). Izven projekta je Občina z lastnimi proračunskimi sredstvi, v območju gradnje kanalizacije obnovila tudi vozišče dela občinske lokalne ceste LC 081031-Zg. Duplek (Žitečka Vas – Malečnik) in dela občinske lokalne ceste LC 203161-Hrastovec – Jablance – Korena – Zimica – Zg. Duplek.

Območje gradnje JP 581221-Zg. Duplek (Vajda - Kotnik)
Območje gradnje JP 581241-Zg. Duplek (Kurbus - Damiš)
Območje gradnje LC 203161-Hrastovec - Jablance - Korena - Zimica - Zg. Duplek
Območje gradnje kanalov K-4.1, K-4.2, K-4.2.1, K-4.3, K-4.3.1
Območje gradnje JP 581231-Zg. Duplek (Vajda - Kirali)
Območje gradnje LC 081031-Zg. Duplek (Žitečka Vas - Malečnik)
Območje gradnje LC 203161-Hrastovec - Jablance - Korena - Zimica - Zg. Duplek