Zadnje objave

Gradbena dela na trasi kanala Z-4.1

Gradbena dela so se začela izvajati na trasi kanala Z-4.1, katera bodo po terminskem planu v izvedbi od 21.09. – 31.10.2021. Izvajalec del je podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE. Ta čas bo v veljavi popona zapora občinske ceste JP 581010, odsek 581011 Zg. Duplek (Dvoršak – Ilijaš).