Zadnje objave

“Končana so dela na kanalizacijskem kanalu Z_V-1, na območju Kamenščak/Zapolutke”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta v Sl. goricah, zaključilo gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom Z_V-1, na območju Zapolutke/Kamnščak v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine na Šterčki v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 183m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje petim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 89e, 89d, 89c, 89g in NH, kot tudi možnost novih priključitev bodočih pozidav, v okviru stavbnih še nepozidanih zemljišč. V okviru izvedbe je dobil del cestnega odseka občinske javne poti JP št. 581300, odsek 581301 Zg. Duplek (Pečovnik – Horvat), tudi novo asfaltno prevleko.

JP št. 581300, odsek 581301 Zg. Duplek (Pečovnik - Horvat) – spodnji del
Območje gradnje:
Kanal Z_V-1 – spodnji del