Zadnje objave

Pričetek del na kanalu K-1.0 na območju Žitečka vas I. faza.

Izvajalec del podjetje Pomgrad d.d., pričenja z deli na Kanalu K-1.0, v območju stanovanjskih hiš Zg. Duplek 117A in Zg. Duplek 122A, katera se bodo izvajala predvidoma od 18.1.2022 pa do 3.2.2022. V tem času bo na delu občinske lokalne ceste: LC 203160, odsek 203161 Hrastovec – Jablance – Korena – Zimica – Zg. Duplek, vzpostavljena polovična zapora urejena s prometno odvisnimi semaforji, in sicer dnevno med 7:00 in 17:00 uro.