Zadnje objave

Pričetek izvedbe del na kanalih K-2.1.2 in 2.1.3 na območju Žitečka vas I. faza

Izvajalec del podjetje DRAVA VGP Ptuj d.o.o.., pričenja z deli na Kanalih K-2.1.2 in K-2.1.3, katera se bodo izvajala predvidoma od 17.1.2022 pa do 17.2.2022. V tem času bo na delu občinske javne poti št. JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola – Taler), vzpostavljena popolna zapora za ves promet, in sicer dnevno med 7:00 in 16:00 uro.