Zadnje objave

Pričetek del na kanalu K-2.1.1 na območju Žitečka vas I. faza

Izvajalec del podjetje DRAVA VGP Ptuj d.o.o.., pričenja z deli na Kanalu 2.1.1 na območju Žitečka vas I. faza, katera se bodo izvajala predvidoma od 25.1.2022 nadalje. V času izvedbe del bo na delu občinske javne poti št. JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola – Taler), vzpostavljena popolna zapora za ves promet, in sicer dnevno med 7:00 in 16:00 uro.