Zadnje objave

Pričetek del na kanalih K-4.3, 4.3.1 ter 4.1 na območju Žitečka vas IV

V naslednjih dneh se bodo začela izvajali gradbena dela na izgradnji fekalnih kanalov z nazivom K-4.3, 4.3.1 ter 4.1, vse na območju Žitečka vas IV. Vzporedno z izvedbo fekalne kanalizacije se bo na določenih odsekih izvajala tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja, ki jo bo izvajal koncesionar, podjetje Mariborski Vodovod. Dela bodo potekala med naslovi Zg. Duplek 142 in Zg. Duplek 148D, med naslovi Zg. Duplek141A in Zg. Duplek 142E na zgornjem delu ter med naslovi Zg. Duplek 122A in Zg. Duplek 145 na spodnjem delu oz. po občinski lokalni cesti. Na tem delu bodo dela potekala po polovici občinske lokalne ceste, na spodnjem delu, medtem ko bo na ostalih cestah vzpostavljena popolno zapora in sicer med 7:00 in 17:00 uro. Tako bodo zapore vzpostavljene na naslednjih občinskih cestah:

  • LC št. 203160, odsek 203161 Hrastovec – Jablance – Korena – Zimica – Zg. Duplek,  polovična zapora LE, gledano v smeri rasti stacionaže, od stacionaže 8+268 km do 8+365 km, v dolžini 97m in polovična zapora DE, gledano v smeri rasti stacionaže, od stacionaže 8+365 km do 8+755km, v dolžini 390m, po maksimalno 70m odsekih (urejeno s semaforji) in polovična zapora LE, gledano v smeri rasti stacionaže, od stacionaže 8+755 km do 9+008 km, v dolžini 253m, po maksimalno 70m odsekih (urejeno s semaforji);
  • JP št. 581220, odsek 581221 Zg. Duplek (Vajda – Kotnik), od stacionaže 0+000 km do 0+660 km, v dolžini 660m, popolna zapora;
  • JP št. 581230, odsek Zg. Duplek (Vajda – Kirali), v celotni dolžini 125m popolna zapora;

V času izvajanja gradbenih del bo moten dostop do stanovanjskih in drugih objektov na tem območju. Dela se bodo izvajala predvidoma dnevno med 7:00 in 17:00 uro, po tem času bo vsakodnevno možno dostopat do stanovanjskih objektov.