Zadnje objave

Pričetek del na kanalih K 3.1, K 3.1.1 in K 2.1.1.1

Izvajalec del podjetje KSG  d.o.o.., pričenja z deli na Kanalih K 3.1, K 3.1.1 in K 2.1.1.1 na območju Žitečka vas II. faza, katera se bodo izvajala predvidoma od 7.4.2022  pa do predvidoma 31.5.2022. V času izvedbe del bo na delu občinskih javnih poti št. JP 581181-Zg. Duplek (Ornik – Šabeder), in št. JP 581171-Zg. Duplek (Ornik – Kekec), vzpostavljena popolna zapora za ves promet, in sicer dnevno med 7:00 in 17:00 uro med delavniki, v soboto med 07.00 in 14.0O uro.