Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskih kanalih K-2.1.1, K-2.1.2, K-2.1.3, vse na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

V sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, sta pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov K-2.1.1, K-2.1.2, K-2.1.3, vse na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 239m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje dvanajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 136b, 136, 135a, 138, 139, 137b, 137c, 137a, 137, 137f, 137e, 137d, kot tudi možnost bodočih priključitev v okviru obstoječih stavbnih, še nepozidanih zemljišč. Sočasno je bilo na celotni dolžini občinske javne poti št. JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola – Taler), obnovljeno asfaltno vozišče.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, je občina sočasno na predmetnem območju dogradila manjkajoče omrežje javne razsvetljave.

Območje gradnje: JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola - Taler)
Območje gradnje: JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola - Taler)
Območje gradnje: JP 581160, odsek 581161 Zg. Duplek (Šola - Taler)
Območje gradnje kanalov K-2.1.1, K-2.1.2, K-2.1.3