Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-1.1 na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

V sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, sta pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-1.1 na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 203m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje dvanajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 123, 123a, NH b.š., 123b, 117l, 117i, 117h, 117f, 117p, 118, 118a, 118b, kot tudi možnost bodočih priključitev v okviru obstoječih stavbnih, še nepozidanih zemljišč. Sočasno je bilo na celotni dolžini občinske javne poti št. JP 581210, odsek 581211 Zg. Duplek (Klemenčič – Križanec), obnovljeno asfaltno vozišče, prav tako je bilo v sklopu projekta na predmetnem območju rekonstruirano  javno vodovodno omrežje v dolžini 220m in sicer z vodovodno cevjo PEHD d90/16mm, s prevezavo obstoječih hišnih vodovodnih priključkov.

Izven projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, so upravljavci telekomunikacijskih omrežij kot tudi elektro distributer (Elektro Maribor), za bodočo obnovo svojih omrežij, na predmetnem območju položili nove TK in elektro, zaščitne cevi.

Območje gradnje: JP JP 581210, odsek 581211 Zg. Duplek (Klemenčič - Križanec)
Območje gradnje kanala K-1.1