Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskih kanalih K-3.1, K-3,2 in K-3.3, vse na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje Pomgrad, d.d., Murska Sobota, zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov z nazivi K-3.1, K-3,2 in K-3.3, vse na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku, ki se bodo preko kanalizacijskih črpališč z nazivi Č1, Č2 in Č3, navezovali na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno na K-3.1, 113m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, na K-3.2, 264m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in na K-3.3, 183m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov. Sočasno je bilo zgrajenih tudi 261m tlačnih cevovodov na K-3.2 (tv1) in 208m tlačnih cevovodov na K-3.3 (tv2), s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje naslednjim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek: 104, 104a, 104b, 105a, 105c, 105, 105b, 105d, Zg. Duplek: 103, 103a, 102, 101b, 103a in Zg. Duplek: 111, 109, 109a, 108, 107b, 107a. Skupaj torej 19 stanovanjskim objektom. Sočasno so bila na predmetno območje umeščena tudi tri nova kanalizacijska črpališča z nazivi Č1, Č2 in Č3, za napajanje katerih je bilo na novo zgrajeno potrebno NN elektro omrežje. Na območju gradnje, je bilo na naslednjih občinskih javnih poteh in delno na lokalni cesti (št. JP 581431-Zg. Duplek (Pečar – Perša), JP 581331-Zg. Duplek (Kapun – Muršec) in LC št. 081041-Zg. Duplek (Pečar – Perša)), v celoti obnovljeno asfaltno vozišče. Na K-3.2 in K-3.3, je podjetje Mariborski vodovod, v celoti rekonstruiralo, obstoječe dotrajano javno vodovodno omrežje in prevezalo vse hišne priključke.

Območje gradnje: JP 581430, odsek 581431 Zg. Duplek (Pečar - Perša)
Območje gradnje: LC št. 081040, odsek 081041 Zg. Duplek (Pečar - Perša)
Območje gradnje: JP 581330, odsek 581331 Zg. Duplek (Kapun - Muršec)
Območje gradnje kanalov K-3.1, K-3,2 in K-3.3