Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskih kanalih K-3.4.1 in K-3.4.1.1, vse na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje Pomgrad, d.d., Murska Sobota, zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskih kanalov z nazivi K-3.4.1 in K-3.4.1.1, vse na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku, ki se bodo preko kanalizacijskega črpališča z nazivom Č3, navezovali na obstoječe, že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno na K-3.4.1, 60m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in na K-3.4.1.1, 45m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje naslednjim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek: 117o, 117b, 117e in Zg. Duplek: 117g, 111a, 113, skupaj torej šestim stanovanjskim objektom.

Območje gradnje kanalov K-3.4.1 in K-3.4.1.1