Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-3.6, na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, je v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbeni izvajalec podjetje Pomgrad, d.d., Murska Sobota, zaključil gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-3.6, na območju “Žitečka vas III”, v Zg. Dupleku, ki se bo preko kanalizacijskega črpališča z nazivom Č4, navezoval na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 35m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov in 60m tlačnih cevovodov, skupaj 95m kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje trem obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 119b, 119c, 121. Sočasno je bilo na predmetnem območju zgrajeno tudi potrebno NN elektro napajanje za črpališče Č4, prav tako pa je bilo na območju dostopne poti do črpališča Č4, v celoti obnovljeno asfaltno vozišče.

Območje gradnje
Območje gradnje kanala K-3.6