Zadnje objave

Začetek del na kanalih K-4.2 in K-4.2.1

V naslednjih dneh se bodo začela izvajali gradbena dela na izgradnji fekalnih kanalov z nazivom K-4.2. in K-4.2.1, vse na območju Žitečka vas IV. Dela se bodo izvajala na območju stanovanjskih objektov Zg. Duplek 145E do Zg. Duplek 147E. Hišni priključki fekalne kanalizacije se izvajajo po gradbenem dovoljenju do parcelne meje oziroma maksimalno 1,00m v parcelo in se zaključijo z čepom na PVC cevi Ø160mm. Dela bodo potekala po polovici glavne občinske ceste na spodnjem delu in po celotni širini občinske javne poti za kar bodo vzpostavljene polovične oziroma popolne zapore predmetnih cest med 7:00 in 17:00 uro. Na območju izvajanja gradbenih del, bodo na glavni občinski cesti postavljeni semaforji. Dela se bodo izvajala dnevno po odsekih ki bodo dolgi cca. 15 do 25m. Vzpostavljene bodo zapore na naslednjih občinskih cestah:

  • LC št. 081030, odsek 081031-Zg. Duplek (Žitečka Vas – Malečnik), polovična zapora;
  • JP št 581240, odsek 581241 Zg. Duplek (Kurbus – Damiš), popolna zapora;

V času izvajanja gradbenih del bo moten dostop do stanovanjskih in drugih objektov na tem območju. Dela se bodo izvajala predvidoma dnevno med 7:00 in 17:00 uro, po tem času bo vsakodnevno možno dostopat do stanovanjskih objektov.