Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-1.3, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, sta v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-1.3, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 142m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje enajstim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 112f, 112e, 112g, 112d, 112c, 112b, 112a, 110a, 112, 112i, 112h. Sočasno je bila na območju občinske javne poti št. JP 581190, odsek 581191 Zg. Duplek (Muzek – Ploj), obnovljeno asfaltno vozišče.

Območje gradnje: JP 581190, odsek 581191 Zg. Duplek (Muzek - Ploj)
Območje gradnje kanala 1.3