Zadnje objave

Končana so dela na kanalizacijskem kanalu K-3.0, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku

Skladno s terminskim planom, sta v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE –  OBČINA DUPLEK«, pogodbena izvajalca podjetje DRAVA VGP d.o.o. Ptuj in KOMUNALA SLOVENSKE GORICE d.o.o. iz Lenarta, zaključila gradbena dela na izgradnji kanalizacijskega kanala z nazivom K-3.0, na območju “Žitečka vas I”, v Zg. Dupleku, ki se navezuje na obstoječe že zgrajeno kanalizacijsko omrežje občine v Zg. Dupleku. Tako je bilo na novo zgrajeno 155m gravitacijskih fekalnih kanalizacijskih cevovodov, s čemer smo zagotovili možnost ustrezne priključitve na javno kanalizacijsko omrežje osmim obstoječim stanovanjskim objektom na naslovih Zg. Duplek 125, 126, 126a, 127, 127a, 127b, 127c, 128f. Sočasno je bila na delu območja občinskih javnih poti št. JP 581170, odsek 581171 Zg. Duplek (Ornik – Kekec) in delu občinske javne poti št. JP 581180, odsek 581181 Zg. Duplek (Ornik – Šabeder), obnovljeno asfaltno vozišče. V sklopu projekta je bilo na predmetnem območju v celoti rekonstruirano tudi javno vodovodno omrežje v dolžini 160m in sicer z vodovodno cevjo PEHD DN100/16mm.

Območje gradnje: JP 581170, odsek 581171 Zg. Duplek (Ornik – Kekec)
Območje gradnje kanala K-3.0
Območje gradnje: JP 581180, odsek 581181 Zg. Duplek (Ornik - Šabeder)